ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  -  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                              ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ !!!


ΛΙΟΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                                      ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Το γραφείο προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του με βάση τη πολύχρονη εμπειρία τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.
Στον ίδιο χώρο συστεγάζετε και η Λογίστρια - Φοροτεχνικός Κόκκαλη Σοφία και επικουρικά η ιδρύτρια του Λογιστικού Γραφείου και σύμβουλος Πρεβεδουράκη Τριανταφυλλιά. 

Δημητρακοπούλου 66 11741 Κουκάκι Αθήνα  Ισόγειο

         Τηλ. 210 92 41 790- 21 092 44 283, Fax 210 92 44 283

tax12@otenet.gr